Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Truong-THPT-Duong-Quang-Ham-huyen-Van-Giang-voi-cok9jvs0yelbwm.aspx
  
10/1/2020 7:19 PMSystem AccountĐình Quang – Ban CHQS Văn GiangTrường THPT Dương Quảng Hàm huyện Văn Giang với công tác giáo dục quốc phòng an ninh10/7/2019 8:24 AM
10/7/2019
115
YesĐã xuất bản
/portal/vangiang/Photos/2019-10/nc7lZWkgQ06ILmA9Picture1.jpg
4969YesYesNone/portal/pages/Trường THPT Dương Quảng Hàm huyện Văn Giang với công tác giáo dục quốc phòng an ninhTruong-THPT-Duong-Quang-Ham-huyen-Van-Giang-voi-cok9jvs0yelbwm
8:24:30600Giáo dục QPAN
Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là nội dung học tập đặc thù trong các nhà trường, là một trong những môn học quan trọng từ bậc THPT đến cao đẳng, đại học nhằm giáo dục, phát huy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ về bảo vệ Tổ quốc, chống lại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Nhận rõ vị trí, vai trò của nhiệm vụ trên, những năm qua Ban Giám hiệu trường THPT Dương Quảng Hàm luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác Giáo Dục Quốc Phòng - An ninh cho học sinh, tạo nguồn nhân lực cho quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.