Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Truong-THCS-thi-tran-Van-Giang-to-chuc-ky-niem-30-c80iysxlpp1a.aspx
  
10/1/2020 11:31 AMSystem AccountĐình Quang – Ban CHQS Văn GiangTrường THCS thị trấn Văn Giang tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam12/22/2019 3:12 PM
12/25/2019
74
YesĐã xuất bản
/portal/vangiang/Photos/2019-12/KkCXUPwWb0GneaMCPicture1.jpg
4990YesYesNone/portal/pages/Trường THCS thị trấn Văn Giang tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt NamTruong-THCS-thi-tran-Van-Giang-to-chuc-ky-niem-30-c80iysxlpp1a
15:12:45554Các sự kiện
Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, kế hoạch chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng của cha ông ta, ngày 21.12.2019, trường THCS thị trấn Văn Giang phối hợp với Ban CHQS huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện Văn Giang tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).
Truong-THCS-thi-tran-Van-Giang-to-chuc-ky-niem-30-dhygn09h1ku7.aspx
  
9/30/2020 11:13 PMSystem AccountĐình Quang – Ban CHQS Văn GiangTrường THCS thị trấn Văn Giang tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam12/22/2019 2:52 PM
12/25/2019
17
YesĐang soạn thảo
/portal/vangiang/Photos/2019-12/Dtu1K6yjqUKy3n2-Picture1.jpg
4989YesYesNone/portal/pages/Trường THCS thị trấn Văn Giang tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt NamTruong-THCS-thi-tran-Van-Giang-to-chuc-ky-niem-30-dhygn09h1ku7
14:52:00554Các sự kiện
Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, kế hoạch chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng của cha ông ta, ngày 21.12.2019, trường THCS thị trấn Văn Giang phối hợp với Ban CHQS huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện Văn Giang tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).