Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Ban-CHQS-huyen-Van-Giang-khai-mac-tap-huan-can-bo-buz0a2eh80ra.aspx
  
10/1/2020 6:58 PMSystem AccountĐình Quang – Ban CHQS Văn GiangBan CHQS huyện Văn Giang khai mạc tập huấn cán bộ, giáo viên huấn luyện DQTV năm 20201/7/2020 9:48 AM
1/7/2020
76
YesĐã xuất bản
/portal/vangiang/Photos/2020-01/9Kf9mySUE1Aslq3gvg.jpg
4994YesYesNone/portal/pages/Ban CHQS huyện Văn Giang khai mạc tập huấn cán bộ, giáo viên huấn luyện DQTV năm 2020Ban-CHQS-huyen-Van-Giang-khai-mac-tap-huan-can-bo-buz0a2eh80ra
9:48:30583Tin tức quân sự, quốc phòng
Ngày 06.01.2020, Ban CHQS huyện Văn Giang đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ, giáo viên huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020 cho 81 đồng chí là cán bộ huấn luyện Ban CHQS huyện, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự, trung đội trưởng DQCĐ các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện.