Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

Răng Lê

NoiDung

Cho hỏi nhổ răng tại BV răng hàm mặt Trung Ương: https://lamthenao.me/benh-vien-rang-ham-mat-trung-uong/, như vậy thì có đúng chưa, bên này nè: https://baodinhduong.vn/benh-vien-rang-ham-mat-trung-uong.html

Email

rangle@gmail.com

ThuocTin

4936

TieuDeTin

Thôn Chí Trung, huyện Văn Lâm: Được dỡ phong tỏa hết thời gian cách ly

Active

No

ThoiGian

5/4/2020 8:22 AM

Attachments

Created at 5/4/2020 8:22 AM by System Account
Last modified at 5/4/2020 8:22 AM by System Account