Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

Tuan

36

NgayBatDau

9/4/2017

NgayKetThuc

9/10/2017

LichCaTuan

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

 

 Thứ Hai

Ngày4/9

 

Nghỉ bù 2/9

 

 

 

Thứ Ba

Ngày5/9

7h30

Dự Lễ khai giảng năm học Trường PTTH huyện Hà Trung

Trường PTTH Hà Trung

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTTHĐND tỉnh,

 

Thứ Tư

Ngày6/9

7h30

Dự duyệt văn kiện Đại hội Đoàn TNCS HCM tỉnh

Phòng họp Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/C PCT HĐND tỉnh

 

Thứ Năm

Ngày 7/9

7h30

Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Các PCTHĐND tỉnh; Chánh VP

 

7h30

Ban Pháp chế làm việc giám sát công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại

Huyện Hà Trung

Ban Pháp chế

 

14h00

Ban Pháp chế làm việc giám sát công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại

Thị xã Bỉm Sơn

Ban Pháp chế

 

14h30

Hội hữu nghị Việt –Lào tổ chức gặp mặt- tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Tầng 8 Cơ quan MTTQ tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Thứ Sáu

Ngày8/9

7h30

Hội nghị BTV Tỉnh ủy

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Đ/C Phạm Thanh Sơn PCTTTHĐND tỉnh

 

Thứ 7

Ngày9/9

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 10/9

 

 

 

 

 

 

Nam

2,017

Attachments

Created at 2/7/2018 4:13 PM by System Account
Last modified at 2/7/2018 4:13 PM by System Account