Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

TieuDe

Thông báo kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh

Active

Yes

NoiDung

Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào các ngày từ ngày 10/7/2017 đến 13/7/2017

NgayDang

7/4/2017

Attachments

Created at 2/7/2018 4:14 PM by System Account
Last modified at 2/7/2018 4:14 PM by System Account