Vừa qua, Ban CHQS các xã Tân Quang và Trưng Trắc đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện dân quân năm 2018. Đây là hai xã đầu tiên tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân trong LLVT huyện. Dự và chỉ đạo các lớp có đại diện lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS huyện và cán bộ chuyên môn phụ trách xã.

Trong tổ chức huấn luyện, các học viên được học tập các nội dung cơ bản về Pháp luật dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên; chuyên đề xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; một số điểm mới về Điều lệnh Quản lý bộ đội; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; điều lệnh đội ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và một số chuyên đề bổ trợ về phòng chống chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; một số vấn đề về công tác dân tộc, tôn giáo; một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP&AN,… Theo kế hoạch, lớp huấn luyện kết thúc vào ngày 02/4/2018.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
  Tin liên quan

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
    /portal
     Liên kết website
     Bình chọn
    Thống kê: 20.994
    Online: 49