Nhận thức rõ vai trò xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội vừa là động lực, vừa là mục tiêu để xây dựng, hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác quân sự, quốc phòng của đơn vị.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Văn Lâm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện giáo dục nâng cao nhận thức cho 100% cán bộ, nhân viên nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của môi trường văn hoá. Đó chính là nơi trực tiếp xây dựng nhân cách quân nhân, nuôi dưỡng phát triển những giá trị nhân văn cao đẹp của người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp lành mạnh, phong phú là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn ảnh hưởng của những sản phẩm phản động, xấu độc xâm nhập vào đơn vị và địa bàn đóng quân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa bàn đóng quân. Xác định vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội là chăm lo xây dựng con người văn hóa, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn quan tâm xây dựng tập thể quân nhân đạt tiêu chuẩn con người mới xã hội chủ nghĩa thông qua việc giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sỹ đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp, ứng xử giữa đồng chí, đồng đội, tạo nét đẹp văn hóa trong mỗi quân nhân và tập thể quân nhân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo bầu không khí đoàn kết, thân ái, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sỹ và nhân dân.

Để phong trào đi vào chiều sâu gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định đây là một nội dung trong phong trào thi đua quyết thắng; tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và bình xét phân loại tổ chức Đảng, đảng viên. Hàng năm, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện tổ chức ký cam kết "Không vi phạm pháp luật Nhà nước, không liên quan đến ma tuý, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, không để tệ nạn xã hội thẩm lậu vào cơ quan" cho 100% cán bộ, nhân viên. Cán bộ, nhân viên trong cơ quan thực hiện xây dựng gia đình gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện có hiệu quả nếp sống mới trong việc tổ chức ma chay, cưới hỏi; tích cực hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá… Đồng thời, Ban CHQS huyện còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hoá mới, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ vững tình hình an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ quan an toàn, địa bàn an toàn.

Cùng với đó, công tác chăm lo, bảo đảm tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội được chú trọng thực hiện theo Thông tư số 104/2014/TT-BQP ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chế độ đọc báo, xem ti-vi, hoạt động văn nghệ quần chúng ngày càng đi vào nền nếp. Tủ sách pháp luật tại đơn vị được củng cố và nâng cao chất lượng động. Cùng với đó, Ban CHQS huyện duy trì và tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về mọi mặt và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở đơn vị.

Xác định việc xây dựng môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Ban CHQS huyện thực hiện gắn công tác xây dựng nền nếp chính quy với xây dựng môi trường văn hóa, vừa bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của đơn vị. Hàng năm, đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công của bộ đội vào ngày nghỉ, giờ nghỉ để củng cố doanh trại. Hệ thống bảng biển, pa nô, áp phích tuyên truyền cổ động được chỉnh trang, bố trí đúng nơi quy định, cảnh quan đơn vị thường xuyên được củng cố tạo nên không gian thoáng mát, sạch đẹp, ngăn nắp.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, những năm qua toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong LLVT huyện đã tham gia đóng góp, hỗ trợ xây dựng được 01 nhà tình nghĩa cho 01 gia đình chính sách ở xã Lương Tài, 07 điểm Trường mầm non trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất với tổng số tiền trên 400 triệu đồng và nhiều ngày công của cán bộ, chiến sỹ. Phụng dưỡng một bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình phòng chống HIV/AIDS; phòng chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyển âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của kẻ thù… Những hoạt động đó đã tô thắm thêm hình ảnh “ Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp ủy, chính quyền và dân nhân tin yêu quý trọng.

Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội" của Ban CHQS huyện Văn Lâm đã góp phần xây dựng cho cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, lối sống trong sạch, lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, 3/3 chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự huyện đều đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. Đảng bộ quân sự huyện nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh có thành tích tiêu biểu được các cấp khen thưởng, năm 2015 được Tỉnh ủy tặng Cờ tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. Hàng năm, Ban CHQS huyện đều được công nhận là Cơ quan văn hóa./.

                                                                                                     Thu Yến -  Đức Duy

Van hoa quan doi v1/thang 10/ thu yen/ct1


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 20.138
   Online: 106