Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Văn Lâm đã luôn xác định rõ trách nhiệm, tham gia nhiều phần việc, công trình thiết thực, giúp địa phương hiện thực hoá các mục tiêu, xứng đáng là “Đội quân công tác” trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện thấy rằng: đây là chương trình mục tiêu Quốc gia, nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nên đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện phong trào với các nội dung, biện pháp cụ thể, mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, coi đây là chức năng, nhiệm vụ, thể hiện bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” – từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu của Quân đội nói chung, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nói riêng.

Đồng chí Trần Văn Lâm – UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện

dự Lễ khánh thành, bàn giao công trình Nhà vòm cho Trường Mầm non xã Việt Hưng năm 2016

Trên cơ sở nhận thức đúng ý nghĩa to lớn của phong trào và quán triệt sâu sắc Nghị quyết của cấp uỷ đảng các cấp, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng uỷ Quân sự huyện đã có Nghị quyết lãnh đạo, xác định nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch, khảo sát địa bàn và nội dung công việc, phần việc cần tập trung làm trước. Để thực hiện tốt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, trước hết, tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện và phối hợp với cấp uỷ, chính quyền ở cơ sở tổ chức thực hiện, trong đó có tuyên truyền cho nhân dân nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung, tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đây không chỉ là chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, mà còn là tình cảm, trách nhiệm lớn lao của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện đối với sự phát triển của địa phương trong sự nghiệp đổi mới.

 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Chung – Chính trị viên Ban CHQS huyện

dự bàn giao đồ dùng học tập cho Trường Mầm non xã Lương Tài năm 2016

Qua thực tiễn tham gia xây dựng nông thôn mới, ý chí quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, cán bộ các đơn vị trong LLVT huyện được nâng cao; tinh thần tự giác, sáng tạo, cần cù, chịu khó của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn được đẩy mạnh; khí thế xây dựng nông thôn mới được thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực công tác. Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với các xã, thị trấn, Trường Mầm non trên địa bàn để nắm tình hình, xác định rõ nội dung cần tập trung xây dựng, triển khai thực hiện phong trào thi đua. Đảng uỷ, Ban CHQS huyện xác định, việc thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” là dịp để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và quyết tâm hành động cho cán bộ, chiến sỹ hết lòng hết sức giúp đỡ nhân dân, tô thắm nét đẹp tình quân – dân trong thời kỳ mới.

Tính đến nay, LLVT huyện đã ký kết giúp đỡ 7 điểm trường mầm non trên  địa bàn các xã mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập; làm sân chơi cho các cháu; xây dựng bếp nấu, nhà chế biến thực phẩm,… tháng 9/2016 khánh thành, bàn giao công trình Nhà vòm cho khu trung tâm Trường Mầm non xã Việt Hưng với diện tích trên 200 m2. Năm 2018,  LLVT huyện phối hợp với xã Minh Hải, cùng với Trường Mầm non xã tu sửa, nâng cấp 02 phòng học cho nhà trường góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.. Những việc làm thiết thực đó để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và có sức lan toả mạnh mẽ, thúc đẩy mọi người tích cực tham gia, góp phần làm cho công tác xã hội hoá trong thu hút nguồn lực xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả cao.

Thượng tá Nguyễn Văn Chung – Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Từ khi phát động đến nay, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành việc làm thường xuyên hằng năm của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện. Tuy số liền ủng hộ không nhiều, nhưng đó là sự thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sỹ LLVT với nhân dân, thể hiện bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, chung sức cùng cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong việc từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Từ những kết quả trong việc triển khai thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban CHQS huyện rút ra một số kinh nghiệm, đó là:

Một là, tiếp tục quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sỹ nắm vững mục đích, ý nghĩa Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của cấp uỷ, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ này. Trên cơ sở đó, động viên cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện trong tham gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã được xác định.

Hai là, cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát những địa phương, cơ sở, tập trung vào những cơ sở khó khăn, công trình mang tích cấp thiết để triển khai thực hiện.

Ba là, kết hợp thực hiện phong trào thi đua“Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xác định yêu cầu cần phải đạt được của từng phong trào để có kế hoạch, biện pháp tổ chức phù hợp với khả năng của đơn vị và đặc điểm của địa phương, cơ sở.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, góp phần cùng địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” với tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo cao, thiết thực cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và phấn đấu xây dựng huyện Văn Lâm đạt mục tiêu huyện nông thôn mới trong năm 2018 đã đặt ra góp phần thực hiện thành công công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 20.991
   Online: 60