Trong 2 ngày 23 - 24/6, Ban CHQS huyện Văn Lâm tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và một phần ngoài thực địa năm 2020.

Khung tập thông qua phương án chiến đấu trên bản đồ

Với đề mục: “Tác chiến phòng thủ huyện”, cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1- chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang huyện từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp và sang thời chiến; Giai đoạn 2- tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn 3- thực hành tác chiến phòng thủ. Sau khi LLVT huyện chuyển lên trạng thái toàn bộ, chuyển địa phương vào thời chiến, cơ quan đã thực hành hành quân di chuyển sở chỉ huy ra khu tập trung bí mật làm công tác chuẩn bị chiến đấu và tập bài.

Thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức, trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành cơ quan, đơn vị cho cán bộ chủ trì trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; nâng cao khả năng tham mưu của cơ quan cấp huyện trong hoạt động tác chiến phòng thủ, góp phần bảo đảm nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, sẵn sàng xử lý, ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 20.996
   Online: 38