Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Kham-so-tuyen-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-nam-2019ka2j0h948cps.aspx
  
9/23/2020 5:37 AMSystem AccountĐỗ Đức DuyKhám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 201911/12/2018 9:53 AM
11/12/2018
151
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2018-11/b9Tzj194a0uz2oWv2.jpg
4903YesYesNone/portal/pages/Khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019Kham-so-tuyen-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-nam-2019ka2j0h948cps
9:53:45561Tuyên truyền giáo dục
Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Vừa qua, các xã, thị trấn của huyện Văn Lâm đã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2019.