Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Hoan-thanh-kham-tuyen-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-nalahxjvl09yfm.aspx
  
9/21/2020 8:49 AMSystem AccountĐỗ Đức DuyHoàn thành khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 201912/17/2018 3:22 PM
12/17/2018
156
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2018-12/icAPDMR7eEu2lxNNnam_2013_tuyen_quan_dat_chi_tieu_5.jpg
4907YesYesNone/portal/pages/Hoàn thành khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019Hoan-thanh-kham-tuyen-suc-khoe-nghia-vu-quan-su-nalahxjvl09yfm
15:22:00561Tuyên truyền giáo dục
Trong các ngày từ 08 – 13/12, Hội đồng khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Văn Lâm đã tổ chức khám sức khoẻ cho 700 thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ Quân sự năm 2019.