Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Day-manh-thuc-hien-nhiem-vu-Quan-su--quoc-phong-di2qy8dpjwyrrb.aspx
  
9/22/2020 4:18 PMSystem AccountNguyễn Văn ChungĐẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng địa phương6/18/2018 8:12 AM
6/18/2018
189
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2018-06/YnEmhcbNUkKaTpJ9qs.qp dia phuong.jpg
4895YesYesNone/portal/pages/Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng địa phươngDay-manh-thuc-hien-nhiem-vu-Quan-su--quoc-phong-di2qy8dpjwyrrb
8:12:45601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương (QS-QPĐP), những năm qua, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này bằng nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Qua đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Huyện phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đạt chuẩn Huyện nông thôn mới.