Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Dien-tap-dong-vien-Quan-nhan-du-bi-nam-2018t235mt859t15.aspx
  
9/27/2020 12:11 PMSystem AccountĐỗ Đức DuyDiễn tập động viên Quân nhân dự bị năm 20188/1/2018 2:49 PM
8/1/2018
649
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2018-08/SSh-fiiMJ0uHetlrDai bieu du dien tap.jpg
4899YesYesNone/portal/pages/Diễn tập động viên Quân nhân dự bị năm 2018Dien-tap-dong-vien-Quan-nhan-du-bi-nam-2018t235mt859t15
14:49:00601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Ngày 31/7/2018, Ban CHQS huyện Văn Lâm tổ chức Diễn tập động viên Quân nhân dự bị 2018.