Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Huan-luyen-dan-quan-ket-hop-lam-cong-tac-dan-van-n7zgksxmqz3it.aspx
  
9/22/2020 4:17 AMSystem AccountĐỗ Đức DuyHuấn luyện dân quân kết hợp làm công tác dân vận năm 20194/26/2019 10:31 AM
4/26/2019
112
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2019-04/UFgiqwBN7EeDQ6lEDAN VAN.jpg
4909YesYesNone/portal/pages/Huấn luyện dân quân kết hợp làm công tác dân vận năm 2019Huan-luyen-dan-quan-ket-hop-lam-cong-tac-dan-van-n7zgksxmqz3it
10:31:15565Hoạt động phối hợp
Ngày 25.4, Ban CHQS xã Lương Tài tổ chức huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận tại thôn Đông Trại. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ dân quân làm công tác dân vận là đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Chung – Chính trị viên Ban CHQS huyện.