Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Dang-uy-Ban-CHQS-huyen-to-chuc-sinh-nhat-dong-doi-m192zlvgtwin.aspx
  
9/18/2020 10:27 PMSystem AccountĐỗ Đức Duy - Ban CHQS Văn LâmĐảng ủy, Ban CHQS huyện, tổ chức sinh nhật đồng đội cho cán bộ, nhân viên cơ quan8/7/2019 1:57 PM
8/7/2019
248
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2019-08/aUJZ5SHCU0StIWNcvan lam ok.jpg
4917YesYesNone/portal/pages/Đảng ủy, Ban CHQS huyện, tổ chức sinh nhật đồng đội cho cán bộ, nhân viên cơ quanDang-uy-Ban-CHQS-huyen-to-chuc-sinh-nhat-dong-doi-m192zlvgtwin
13:57:00583Tin tức quân sự, quốc phòng
Vừa qua, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện tổ chức sinh nhật đồng đội cho cán bộ, nhân viên cơ quan, nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cơ quan, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy đối với cán bộ, nhân viên; tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cơ quan, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.