Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
LLVT-huyen-chu-dong-lam-tot-cong-tac-tham-gia-ung-kcoi69gqt69w.aspx
  
9/24/2020 9:24 AMSystem AccountLê Lâm – Ban CHQS Văn LâmLLVT huyện chủ động làm tốt công tác tham gia ủng hộ và công tác phòng, chống dịch Covid 19 4/9/2020 7:55 AM
4/9/2020
60
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2020-04/X8y34q4VVkC3rQAMvăn lâm.jpg
4929YesYesNone/portal/pages/LLVT huyện chủ động làm tốt công tác tham gia ủng hộ và công tác phòng, chống dịch Covid 19 LLVT-huyen-chu-dong-lam-tot-cong-tac-tham-gia-ung-kcoi69gqt69w
7:55:15583Tin tức quân sự, quốc phòng
Tính đến nay, Ban CHQS huyện Văn Lâm đã triển khai đồng bộ nhiều hành động khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra, tuyệt đối không để xảy ra dịch trong các cơ quan, đơn vị LLVT huyện, giữ vững quân số khỏe, đảm bảo đơn vị có đủ sức mạnh chiến đấu, lao động, học tập trong mọi tình huống và tích cực tham gia ủng hộ cả về nhân lực, vật lực góp phần vào đẩy lùi dịch bệnh vovid -19 chăm lo sức khỏe, hạnh phúc của Nhân dân tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.