Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Cac-xa-thi-tran-cua-huyen-Van-Lam-khai-mac-huan-luamxqc0ty6bpb.aspx
  
9/18/2020 3:02 PMSystem AccountLê Lâm -  Ban CHQS Văn LâmCác xã, thị trấn của huyện Văn Lâm khai mạc huấn luyện dân quân  năm 20205/12/2020 3:07 PM
5/12/2020
41
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2020-05/4sRBEdESf06etBj19e97b13debee11b048ff.jpg
4942YesYesNone/portal/pages/Các xã, thị trấn của huyện Văn Lâm khai mạc huấn luyện dân quân năm 2020Cac-xa-thi-tran-cua-huyen-Van-Lam-khai-mac-huan-luamxqc0ty6bpb
15:07:00601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Sáng ngày 11/5, Ban CHQS các xã Minh Hải, Chỉ Đạo, Lạc Đạo, Đình Dù và thị trấn Như Quỳnh tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2020. Đây là 5 đơn vị đầu tiên tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân trong LLVT huyện.