Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Cac-xa-thi-tran-huyen-Van-Lam-to-chuc-dang-ky-nghidt12o9e1ia5e.aspx
  
9/18/2020 6:06 PMSystem AccountLê Lâm - Ban CHQS Văn Lâm                                        Các xã, thị trấn huyện Văn Lâm tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên đủ 17 tuổi5/13/2020 8:34 AM
5/13/2020
41
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2020-05/hotrXplKE0KuxU4mokkkkk.jpg
4944YesYesNone/portal/pages/Các xã, thị trấn huyện Văn Lâm tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên đủ 17 tuổiCac-xa-thi-tran-huyen-Van-Lam-to-chuc-dang-ky-nghidt12o9e1ia5e
8:34:45583Tin tức quân sự, quốc phòng
Nhằm thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, kiểm tra nguồn động viên, tuyển quân tháng 4 hàng năm. Ngày 10/5 vừa, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã tổ chức đăng ký Nghĩa vụ Quân sự lần đầu cho các nam thanh niên đủ 17 tuổi.