Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Huyen-Van-Lam-Khai-mac-huan-luyen-can-bo-DBDV-thuokhonkf6tqt9w.aspx
  
9/23/2020 4:52 PMSystem AccountLê Lâm - Ban CHQS Văn LâmHuyện Văn Lâm: Khai mạc huấn luyện cán bộ DBĐV thuộc Tiểu đoàn DBĐV của huyện năm 2020.5/15/2020 8:04 AM
5/15/2020
51
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2020-05/0l65Gg69a02qZeFt926cc3b02b5cd102884d.jpg
4946YesYesNone/portal/pages/Huyện Văn Lâm: Khai mạc huấn luyện cán bộ DBĐV thuộc Tiểu đoàn DBĐV của huyện năm 2020.Huyen-Van-Lam-Khai-mac-huan-luyen-can-bo-DBDV-thuokhonkf6tqt9w
8:04:00601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Chiều ngày 14/5, Ban CHQS huyện Văn Lâm đã tổ chức khai mạc huấn luyện cán bộ Dự bị động viên (DBĐV) huyện năm 2020 cho 50 đồng chí cán bộ thuộc Tiểu đoàn DBĐV huyện, trong đó có 24 sỹ quan, 26 hạ sỹ quan.