Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Dang-bo-Quan-su-huyen-Van-Lam-lam-tot-cong-tac-chuc0ptnbcb4lh8.aspx
  
9/24/2020 6:19 PMSystem AccountLê Lâm – Ban CHQS Văn LâmĐảng bộ Quân sự huyện Văn Lâm làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng cho đại hội5/5/2020 9:56 AM
5/5/2020
64
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2020-05/GNhdyeTRiU2rcreR853d0ea0f48c0ed2579d.jpg
4938YesYesNone/portal/pages/Đảng bộ Quân sự huyện Văn Lâm làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng cho đại hộiDang-bo-Quan-su-huyen-Van-Lam-lam-tot-cong-tac-chuc0ptnbcb4lh8
9:56:15583Tin tức quân sự, quốc phòng
Sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy Quân khu 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh về triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Lâm đã ban hành Kế hoạch số 314 - KH/ĐU ngày 12/12/2019 về “Đại hội các chi bộ, Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.