Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Ban-CHQS-huyen-Van-Lam-To-chuc-Hoi-thi-can-bo-gian0fq1r5rvl2r5.aspx
  
9/26/2020 1:05 PMSystem AccountLê Lâm – Ban CHQS Văn LâmBan CHQS huyện Văn Lâm: Tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 và sơ kết rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị trong LLVT huyện6/22/2020 8:05 AM
6/22/2020
44
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2020-06/lNPbleemkkWLWYn4van lam.jpg
4954YesYesNone/portal/pages/Ban CHQS huyện Văn Lâm: Tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 và sơ kết rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị trong LLVT huyệnBan-CHQS-huyen-Van-Lam-To-chuc-Hoi-thi-can-bo-gian0fq1r5rvl2r5
8:05:45554Các sự kiện
Ngày 19/6, Ban CHQS huyện Văn Lâm tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Tham gia hội thi gồm 14 thí sinh là cán bộ chính trị của cơ quan và các đồng chí Chính trị viên phó 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.