Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Ban-CHQS-huyen-Van-Lam-Dien-tap-chi-huy-co-quan-1-mz5jrki2n8cq.aspx
  
9/26/2020 4:35 PMSystem AccountLê Lâm – Ban CHQS Văn LâmBan CHQS huyện Văn Lâm: Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và một phần ngoài thực địa năm 20206/25/2020 7:43 AM
6/25/2020
38
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2020-06/xKsmEg52NEqu021Evl5.jpg
4956YesYesNone/portal/pages/Ban CHQS huyện Văn Lâm: Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và một phần ngoài thực địa năm 2020Ban-CHQS-huyen-Van-Lam-Dien-tap-chi-huy-co-quan-1-mz5jrki2n8cq
7:49:15601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Trong 2 ngày 23 - 24/6, Ban CHQS huyện Văn Lâm tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và một phần ngoài thực địa năm 2020.