Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Chi-huy-truong-Ban-Chi-huy-quan-su-xa-guong-mau-dikdoo7mk076rj.aspx
  
9/25/2020 12:50 AMSystem AccountLê Lâm – Ban CHQS Văn LâmChỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã gương mẫu đi đầu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.7/18/2020 8:26 AM
7/18/2020
31
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2020-07/g9C7ayGLkeXeCbDQPicture1.jpg
4970YesYesNone/portal/pages/Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã gương mẫu đi đầu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Chi-huy-truong-Ban-Chi-huy-quan-su-xa-guong-mau-dikdoo7mk076rj
8:26:30583Tin tức quân sự, quốc phòng
Đồng chí Trần Văn Khỏe, sinh năm 1984, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Đại Đồng được nhiều người quý mến vì đồng chí luôn gương mẫu đi đầu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ban-chi-huy-Quan-su-huye-n-Van-Lam-tham-va-ta-ng-qtj7pz2xzmors.aspx
  
9/23/2020 1:41 PMSystem AccountLê Lâm – Ban CHQS Văn LâmBan chỉ huy Quân sự huyện Văn Lâm thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/77/18/2020 8:14 AM
7/18/2020
30
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2020-07/9TvRwXY-UC-Y3DlJLOGO LLVT.jpg
4969YesYesNone/portal/pages/Ban chỉ huy Quân sự huyện Văn Lâm thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7Ban-chi-huy-Quan-su-huye-n-Van-Lam-tham-va-ta-ng-qtj7pz2xzmors
8:14:00583Tin tức quân sự, quốc phòng
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, sáng 15/7, đoàn cán bộ của Ban CHQS huyện Văn Lâm do đồng chí Thượng tá Lê Văn Hanh - Chính trị viên Ban CHQS huyện làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện và Trung tâm điều dưỡng thương binh của Bộ Quốc phòng ở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh.