Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Trao-Quyet-dinh-thang-quan-ham-nang-luong-cho-cac-smjc1mwrjfq2.aspx
  
9/27/2020 9:19 AMSystem AccountLê Lâm – Ban CHQS Văn LâmTrao Quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho các QNCN năm 20207/8/2020 8:03 AM
7/8/2020
38
YesĐã xuất bản
/portal/vanlam/Photos/2020-07/2JeK6Hfu3UW2t7DI940a2a47adeb50b509fa.jpg
4962YesYesNone/portal/pages/Trao Quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho các QNCN năm 2020Trao-Quyet-dinh-thang-quan-ham-nang-luong-cho-cac-smjc1mwrjfq2
8:03:15583Tin tức quân sự, quốc phòng
Sáng 06/7, Ban CHQS huyện Văn Lâm tổ chức trao Quyết định nâng lương, thăng quân hàm cho các đồng chí QNCN năm 2020.