Yên Mỹ là huyện phía bắc của tỉnh Hưng Yên, có diện tích tự nhiên 82.2 Km2, dân số 133.675 người. Là địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội lớn, địa phương gắn liền với tên tuổi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, trung tướng Nguyễn Bình và đại danh y Hải Thượng Lãn Ông: Lê Hữu Trác. Là huyện được phong tặng danh hiệu “Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang nhân dân”.

Hơn 10 năm về trước Yên Mỹ vẫn là huyện thuần nông, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ...

Xuất phát từ đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội và Quốc phòng - an ninh trên địa bàn, thực hiện lời dạy của Bác. Quân và dân Yên Mỹ luôn phát huy truyền thống cách mạng của huyện Anh hùng LLVT nhân dân, nêu cao tinh thần đoàn kết, lỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện.

Để làm cho tất cả nhân dân được hạnh phúc, ấm no theo lời dạy của Bác, Huyện uỷ, Uỷ Ban nhân dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo “đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn tăng trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo”. Trên cơ sở Nghị quyết lãnh đạo của Huyện uỷ và đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. Huyện đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác và kế hoạch của từng ngành, đảm bảo vừa phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương vừa tạo điều kiện cho các lĩnh vực phát triển đi vào chiều sâu và bền vững.

Đối với sản xuất công nghiệp: Huyện quy hoạch 02 khu công nghiệp tập trung, 03 làng nghề và 09 cụm tiểu thủ công nghiệp. Huyện ưu tiên phát triển các ngành, nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay trên toàn huyện có 98 dự án đầu tư vào địa bàn, 80 dự án đã đi vào hoạt động, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Với sản xuất nông nghiệp, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp hàng hoá, xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quy hoạch các vùng chuyên trồng; chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, quy mô trang trại. Toàn huyện hiện có 233 trang trại, gia trại đủ tiêu chí của Bộ và của Tỉnh.

Đối với các ngành tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, bưu chính viễn thông, điện lực, giao thông vận tải...Huyện yêu cầu từng ngành phát huy thế mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đi đôi với chương trình xoá đói, giảm nghèo; huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chính sách - xã hội, đẩy mạnh hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, bằng nhiều nội dung, biện pháp tích cực, từ năm 2006 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 19,93%; thu nhập bình quân đầu người(GDP) đạt 22 triệu đồng/ năm. Giá trị sản xuất trên 01 ha canh tác đạt trên 90 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10% (theo tiêu chí mới). Thu ngân sách bình quân hàng năm 54,6 tỷ đồng, tăng 37% so với kế hoach đề ra.

Huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện phát triển, đến nay có 18 trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Học sinh thi đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học bình quân hàng năm đạt 28%. Sự nghiệp y tế, dân số gia đình và trẻ em có nhiều tiến bộ, có 11/17 số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% trạm y tế xã, Thị trấn thường xuyên có Bác sĩ khám và điều trị; tỷ lệ phát triển dân số 0,95%.

Trong lĩnh vực văn hoá - thể thao luôn được quan tâm. Hiện có 10 xã đạt 100% làng văn hoá; công tác chính sách - xã hội được đảm bảo, đời sống của các gia đình chính sách, có công với cách mạng ngày càng được quan tâm. Huyện đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây mộ Liêt sĩ, sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa; các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hoá được chú trọng.

Về Quốc phòng - an ninh, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác Quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, Pháp lệnh về Dự bị động viên, Luật dân quân tự vệ được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho các đối tượng được thực hiện tốt: LLVT của huyện thường xuyên nêu cao cảnh giác phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”- bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Các hoạt động huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, giúp dân phòng chống thiên tai bão lũ được duy trì thành nề nếp. Vai trò tham mưu của cơ quan quân sự huyện đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương về Quốc phòng - an ninh thực hiện có hiệu quả. Bởi vậy tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, đội ngũ cán bộ đảng viên luôn có lập trường quan điểm vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; năng lực thực tiễn và phong cách lãnh đạo sâu sát cơ sở; các nền nếp chế độ sinh hoạt được thực hiện nghiêm túc, công tác dân vận được lãnh đạo chặt chẽ đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy có hiệu quả. Đặc biệt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được đẩy mạnh, làm cơ sở nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên. Hàng năm có trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh cấp huyện. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhệm vụ đạt 78,5%, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương được củng cố và tăng cường. Trước yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Mỹ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt lời dạy của Bác. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng huyện vững mạnh toàn diện, xứng đáng với truyền thống của huyện Anh hùng trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 13.724
   Online: 47