Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Thuc-hien-nhiem-vu-kiem-tra-cua-Hoi-dong-giao-duc-gejqmf7ab4u5.aspx
  
11/28/2020 10:38 AMSystem AccountTrần Trọng QuangThực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh10/26/2018 9:41 AM
10/26/2018
151
YesĐã xuất bản
/portal/yenmy/Photos/2018-10/ClyKt92DJUCLHfTF1.jpg
4902YesYesNone/portal/pages/Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnhThuc-hien-nhiem-vu-kiem-tra-cua-Hoi-dong-giao-duc-gejqmf7ab4u5
9:41:00600Giáo dục QPAN
Ngày 23.10, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) tỉnh tổ chức kiểm tra công tác giáo dục QPAN đối với huyện Yên Mỹ từ tháng 01/2016 - 10/2018.