Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Coi-trong-chat-luong-trong-huan-luyen-Dan-quan-tu-ybugaktjbccg.aspx
  
12/1/2020 7:15 AMSystem AccountNguyễn Công TânCoi trọng chất lượng trong huấn luyện Dân quân tự vệ năm 20185/9/2018 4:03 PM
5/9/2018
157
YesĐã xuất bản
4888YesYesNone/portal/pages/Coi trọng chất lượng trong huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2018Coi-trong-chat-luong-trong-huan-luyen-Dan-quan-tu-ybugaktjbccg
16:03:30601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Vừa qua, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo LLVT các xã, thị trấn tổ chức khai mạc  huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) ở các xã, thị trấn; lực lượng dân quân Binh chủng đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian, có chất lượng; quân số đạt bình quân từ 75 đến 90%. Hiện nay Ban CHQS huyện đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện xong các xã: (Trung Hòa, Lý Thường Kiệt, Tân Việt, Yên Hòa, Minh Châu, Hoàn Long, Yên Phú, Việt Cường).