Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
To-chuc-huy-dong-quan-nhan-du-bi-tham-gia-huan-luy1rkk4ib9iz3z.aspx
  
9/27/2020 4:07 AMSystem AccountNguyễn Văn TânTổ chức huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện năm 20186/28/2018 7:11 AM
6/28/2018
163
YesĐã xuất bản
4894YesYesNone/portal/pages/Tổ chức huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện năm 2018To-chuc-huy-dong-quan-nhan-du-bi-tham-gia-huan-luy1rkk4ib9iz3z
7:11:30601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Ngày 26/6/2018, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện Yên Mỹ đã tổ chức bàn giao quân nhân dự bị cho đơn vị e421, f306, Quân đoàn 2.