Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
To-chuc-dien-tap-dong-vien-nam-20182gp40u72igi1.aspx
  
9/25/2020 11:00 PMSystem AccountNguyễn Công TânTổ chức diễn tập động viên năm 20188/1/2018 2:54 PM
8/1/2018
148
YesĐã xuất bản
4896YesYesNone/portal/pages/Tổ chức diễn tập động viên năm 2018To-chuc-dien-tap-dong-vien-nam-20182gp40u72igi1
14:54:45601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Chấp hành Chỉ thị số 04/CT-TM ngày 24/01/2018 của Bộ tổng Tham mưu về việc diễn tập động viên năm 2018; Kế hoạch số 1483/KH-PTM ngày 07/6/2018 của Bộ CHQS tỉnh về việc luyện tập hành động của chỉ huy cơ quan quân sự huyện nhận lệnh động viên và thực hành huy động QNDB năm 2018.