Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Yen-My-to-chuc-dien-tap-chien-dau-phong-thu-Cum-xaklbpe2d0sdjf.aspx
  
11/28/2020 10:39 AMSystem AccountNguyễn Văn TânYên Mỹ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm, xã năm 20188/24/2018 2:58 PM
8/24/2018
147
YesĐã xuất bản
4898YesYesNone/portal/pages/Yên Mỹ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm, xã năm 2018Yen-My-to-chuc-dien-tap-chien-dau-phong-thu-Cum-xaklbpe2d0sdjf
14:58:15601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Trong 4 ngày (20 - 24/8) huyện Yên Mỹ chỉ đạo 06 xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm, xã năm 2018.