Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Tham-tang-qua-Me-Viet-Nam-anh-hung-nhan-dip-Quoc-kykju26vq40cy.aspx
  
9/23/2020 1:57 AMSystem AccountNguyễn Văn HóaThăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Quốc khánh 2/99/2/2018 3:12 PM
9/3/2018
133
YesĐã xuất bản
4900YesYesNone/portal/pages/Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Quốc khánh 2/9Tham-tang-qua-Me-Viet-Nam-anh-hung-nhan-dip-Quoc-kykju26vq40cy
15:12:30565Hoạt động phối hợp
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018).