Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Cong-khai-minh-bach-tuyen-quanj1qcfvmiqqyv.aspx
  
12/2/2020 12:14 AMSystem AccountLê Duy Hồng – Báo QĐNDCông khai, minh bạch tuyển quân 11/19/2019 9:03 AM
11/19/2019
104
YesĐã xuất bản
/portal/yenmy/Photos/2019-11/aT3jeSLSokyA53TpPicture1.jpg
4922YesYesNone/portal/pages/Công khai, minh bạch tuyển quân Cong-khai-minh-bach-tuyen-quanj1qcfvmiqqyv
9:03:00561Tuyên truyền giáo dục
Những ngày qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các địa phương cả nước đang tích cực triển khai thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, để bổ sung vào các đơn vị trong toàn quân.