Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
To-chuc-dien-tap-chien-dau-phong-thu-Cum-xa-nam-20if763plav8br.aspx
  
12/1/2020 8:38 AMSystem AccountNguyễn Văn TânTổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm xã năm 20196/4/2019 4:24 PM
6/4/2019
229
YesĐã xuất bản
/portal/yenmy/Photos/2019-06/j82ka2sQtUqY7lQLadb7f61ca9824cdc1593.jpg
4906YesYesNone/portal/pages/Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm xã năm 2019To-chuc-dien-tap-chien-dau-phong-thu-Cum-xa-nam-20if763plav8br
16:24:15601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Trong 02 ngày 30, 31/5/2019, huyện Yên Mỹ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2019. Đợt diễn tập năm nay gồm có 03 xã (Ngọc Long, Thanh Long, Thị trấn Yên Mỹ). Dự cuộc diễn tập có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập huyện; Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện; ở xã có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND.