Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Bo-CHQS-tinh-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-nang-luongp44w9o5xbq9i.aspx
  
9/27/2020 11:31 AMSystem AccountKhắc CườngBộ CHQS tỉnh công bố và trao quyết định nâng lương thăng quân hàm năm 20197/10/2019 4:18 PM
7/10/2019
110
YesĐã xuất bản
/portal/yenmy/Photos/2019-07/QRB3Xb1b90CriMmdIMGP8485.JPG
4912YesYesNone/portal/pages/Bộ CHQS tỉnh công bố và trao quyết định nâng lương thăng quân hàm năm 2019Bo-CHQS-tinh-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-nang-luongp44w9o5xbq9i
16:18:45583Tin tức quân sự, quốc phòng
Ngày 09/7, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định, thăng quân hàm năm 2019 cho các đồng chí là quân nhân chuyên nghiệp của các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. Tới dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.