Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Guong-dien-hinh-tien-tien-cua-Ban-CHQS-huyen-Yen-mz108ywn0hdwo.aspx
  
12/1/2020 9:41 AMSystem AccountNguyễn Công TânGương điển hình tiên tiến của Ban CHQS huyện Yên mỹ7/17/2019 7:22 AM
7/17/2019
233
YesĐã xuất bản
/portal/yenmy/Photos/2019-07/0bFdRFpj6ku9Mo35huyn ymok.jpg
4914YesYesNone/portal/pages/Gương điển hình tiên tiến của Ban CHQS huyện Yên mỹGuong-dien-hinh-tien-tien-cua-Ban-CHQS-huyen-Yen-mz108ywn0hdwo
7:22:00569Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi trong lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên nói chung, lực lượng vũ trang huyện Yên Mỹ nói riêng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương nhờ học Bác nên đã trưởng thành rất nhanh, trong đó Chi bộ Ban Tham mưu- Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Yên Mỹ và Thiếu tá Lê Đắc Huynh, Tiểu đoàn trưởng DBĐV Ban CHQS huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.