Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Bo-CHQS-tinh-khanh-thanh-va-ban-giao-nha-dong-doiz9fi7t01k6ti.aspx
  
12/1/2020 8:52 AMSystem AccountThế Lý - Bộ CHQS tỉnhBộ CHQS tỉnh khánh thành và bàn giao nhà đồng đội 9/27/2019 8:12 AM
9/27/2019
115
YesĐã xuất bản
/portal/yenmy/Photos/2019-09/9ybpeRTHok6wq-4QIMGP0448.JPG
4920YesYesNone/portal/pages/Bộ CHQS tỉnh khánh thành và bàn giao nhà đồng đội Bo-CHQS-tinh-khanh-thanh-va-ban-giao-nha-dong-doiz9fi7t01k6ti
8:12:00583Tin tức quân sự, quốc phòng
Ngày 26.9 tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đồng đội cho Trung úy chuyên nghiệp Lưu Đình Hữu, nhân viên Ban Tham mưu, Ban CHQS huyện Yên Mỹ. Dự khánh thành có đồng đại tá Nguyễn Anh Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.