Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Ban-CHQS-huyen-Yen-My-Tham-tang-qua-cac-dong-chi-t68ccwqg9i8uf.aspx
  
9/27/2020 6:14 AMSystem AccountĐình Bưởi – Ban CHQS Yên MỹBan CHQS huyện Yên Mỹ: Thăm tặng quà các đồng chí trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.4/29/2020 10:51 AM
4/29/2020
61
YesĐã xuất bản
/portal/yenmy/Photos/2020-04/I44yErADnkigRYrBggggk.jpg
4926YesYesNone/portal/pages/Ban CHQS huyện Yên Mỹ: Thăm tặng quà các đồng chí trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.Ban-CHQS-huyen-Yen-My-Tham-tang-qua-cac-dong-chi-t68ccwqg9i8uf
10:51:00554Các sự kiện
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020). Ngày 29/4 Ban CHQS huyện đã tổ chức thăm, tặng quà các đồng chí tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.