Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Huyen-Yen-My-coi-trong-huan-luyen-luc-luong-DBDV-nfmzyxe1kvuz6.aspx
  
11/29/2020 8:22 AMSystem AccountNguyễn Công Tân – Ban CHQS Yên MỹHuyện Yên Mỹ coi trong huấn luyện lực lượng DBĐV năm 20205/14/2020 1:57 PM
5/14/2020
65
YesĐã xuất bản
/portal/yenmy/Photos/2020-05/1pMfTjMlJUaijGllIMG_20200511_141755.jpg
4928YesYesNone/portal/pages/Huyện Yên Mỹ coi trong huấn luyện lực lượng DBĐV năm 2020Huyen-Yen-My-coi-trong-huan-luyen-luc-luong-DBDV-nfmzyxe1kvuz6
13:57:30601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Ngày 11/5, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Yên Mỹ đã tổ chức Khai mạc lớp huấn luyện cho 50 đồng chí là cán bộ DBĐV thuộc Tiểu đoàn DBĐV của huyện năm 2020.