Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
Ban-CHQS-huyen-Yen-My-to-chuc-Hoi-thi-can-bo-giangvzlipzy6h6py.aspx
  
9/24/2020 6:21 AMSystem AccountĐình Bưởi – Ban CHQS Yên MỹBan CHQS huyện Yên Mỹ tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy Chính trị và hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị trong LLVT huyện7/1/2020 7:44 AM
7/1/2020
40
YesĐã xuất bản
/portal/yenmy/Photos/2020-07/Xs9vpeUU-0efx7hIIMG_20200629_105501.jpg
4939YesYesNone/portal/pages/Ban CHQS huyện Yên Mỹ tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy Chính trị và hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị trong LLVT huyệnBan-CHQS-huyen-Yen-My-to-chuc-Hoi-thi-can-bo-giangvzlipzy6h6py
7:44:30601Huấn luyện, Diễn tập, SSCĐ
Ngày 29/6, Ban CHQS huyện Yên Mỹ đã tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy Chính trị và hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị trong LLVT huyện.