Sáng ngày 28/8, Ban CHQS huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2021. Dự buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVBTV huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQPAN huyện.

Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian 4 ngày từ ngày 28-31/8, các đồng chí học viên sẽ được nghiên, cứu học tập các chuyên đề về quốc phòng, an ninh do đội ngũ giáo viên của Ban CHQS huyện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt, gồm các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng công sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản của pháp luật về: Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự và các văn bản có liên quan.

Những kiến thức được học tập, nghiên cứu tại lớp sẽ là cơ sở để nâng cao hiểu biết về một số kiến thức quốc phòng, an ninh cần thiết cho cán bộ đối tượng 4, từ đó góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
  Tin liên quan

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
    /portal
     Liên kết website
     Bình chọn
    Thống kê: 77.630
    Online: 44