Sáng 31/10, Đảng ủy Quân sự huyện Khoái Châu tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII và quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 1172-KL/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới”. Đồng chí Thượng tá Bùi Đăng Chứ, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Bùi Đăng Chứ, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện đã thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và quán triệt Kết luận số 1172 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới. Trong đó, tập trung thông tin nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm (2023-2025); định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ.

Đồng chí Thượng tá Bùi Đăng Chứ, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện

Chính trị viên Ban CHQS huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện yêu cầu cán bộ, đảng viên trong đơn vị nắm vững những nội dung cơ bản về Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, từ đó tiếp tục nghiên cứu, thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động. Đồng thời nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới góp phần vào công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 77.386
   Online: 41