Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào các ngày từ ngày 10/7/2017 đến 13/7/2017

/portal
 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 92.069
Online: 53