Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Sáng ngày 17/2/2022 Ban CHQS huyện - Công an huyện Kim Động tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp năm 2022 nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự ATXH trên địa bàn huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tới dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Phúc – Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo chỉ huy hai cơ quan, các cơ quan chức năng Công an – Quân sự huyện; cán bộ phụ trách xã, thị trấn Ban CHQS huyện, Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng 17 xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc phối hợp công tác giữa hai lực lư­ợng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ phối hợp năm 2022 do đồng chí Thượng tá Trần Văn Lực - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện thay mặt hai cơ quan thông qua.

Đồng chí Bùi Văn Phúc – Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì hội nghị

 

Qua báo cáo đánh giá, năm 2021 mặc dù tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội thế giới, khu vực, trong nước và địa phương diễn biến phức tạp, chịu tác động sâu sắc của dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện  đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và của cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid-19; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện. Đặc biệt, hai cơ quan đã chủ động phối hợp tham mưu giúp UBND huyện ban hành kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Chỉ đạo thực hiện tốt “Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự huyện trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng”. Công an, Quân sự huyện đã chủ động nắm tình hình, nhất là dư luận, tư tưởng của đảng viên, cán bộ, công nhân viên… về cuộc bầu cử; tham mưu, hướng dẫn thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giáo dục, quản lý học sinh, không để bị kích động tham gia biểu tình, gây rối ANTT trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Thực hiện tốt công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Quân đội - Công an nhân dân năm 2022, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Năm 2022 trong điều kiện huyện nhà đang tiếp tục tập trung cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng từng bước thích ứng đồng thời đẩy mạnh, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển KT-XH và bảo đảm duy trì ổn định đời sống nhân dân. Tình hình thế giới, khu vực và biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình ANTT, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn một số nhân tố có thể phát sinh gây mất ổn định. Đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường đẩy mạnh công tác dự báo, lập kế hoạch và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KT-XH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra nói chung và các chỉ tiêu phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2022 nói riêng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đi sâu vào những vấn đề vướng mắc, khó khăn, kiến nghị trong quá trình phối hợp thực hiện, giải trình và kết luận giao nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch UNHD huyện. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị lực lượng Quân sự, Công an huyện cần tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2022. Qua đó đã giúp cho cán bộ, chỉ huy hai cơ quan xác định rõ nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tiếp theo, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:/portal
 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 92.060
Online: 34