Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, sự cần thiết phải thành lập Chi bộ Quân sự; thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc thành lập Chi bộ Quân sự, năm 2017 Chi bộ Quân sự thị trấn Bần Yên Nhân (huyện Mỹ Hào) được thành lập. Thời gian qua, Chi bộ Quân sự thị trấn đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng đội ngũ dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với các lực lượng an ninh ở địa phương.

Sau khi thành lập chi bộ quân sự, Đảng ủy thị trấn Bần Yên Nhân đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu rộng đến từng đảng viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng dân quân, dự bị động viên nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về mục đích, ý nghĩa, vai trò, vị trí, chức năng, tầm quan trọng của chi bộ quân sự thị trấn cũng như các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự thị trấn. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự thị trấn đảm bảo về cơ cấu theo hướng dẫn.

Theo đánh giá, từ khi thành lập đến nay, chi bộ quân sự đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy thị trấn nhiều giải pháp để tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự thị trấn, nhất là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, chi bộ quân sự thị trấn đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đồng thời, đề ra các chủ trương, giải pháp phấn đấu xây dựng chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy đảng cũng đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Chi bộ Quân sự thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn và định hướng đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ; gắn sinh hoạt chi bộ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua theo dõi và đánh giá, cho thấy Chi bộ Quân sự thị trấn đã quy định ngày sinh hoạt định kỳ hàng tháng, nội dung sinh hoạt phong phú hơn và đi sâu thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. 

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất. Kết quả hàng năm chi bộ quân sự đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách và không hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua việc kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy chi bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được phân công.

Chi bộ Quân sự thị trấn đã lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương; xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực; lãnh đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng, đúng, đủ nội dung; tham mưu thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự độ tuổi 17, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tạo nguồn trong tuyển quân, tuyển sinh quân sự... tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai… Trên cơ sở góp phần giúp Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Hàng năm, thị trấn hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ; chất lượng tuyển quân từng bước được nâng cao về chất lượng chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe. Cùng với đó, nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ được chú trọng thực hiện. Hằng năm, thị trấn hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho lực lượng dân quân. Kết quả kiểm tra bình quân hàng năm đạt trên 78,6% khá giỏi, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và tài sản của nhân dân. Công tác quản lý lực lượng DBĐV từng bước đi vào nề nếp; cơ bản hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh và nhận thức của các đối tượng ngày càng nâng cao.

Hằng năm, Chi bộ đã chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự thị trấn tổ chức xây dựng, kiện toàn đầy đủ tất cả các văn kiện hệ thống các kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ trực thường xuyên, trực tăng cường bảo vệ các ngày lễ, tết và khi có kế hoạch đúng theo quy định. Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt Nghị định 77 về “phối hợp giữa Bộ Công An , Bộ Quốc Phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”; kịp thời phối hợp xử lý tốt các vụ việc gây rối trật tự công cộng không để xảy ra điểm nóng. Do vậy tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định.

Những kết quả trên là minh chứng và khẳng định rằng việc xây dựng chi bộ quân sự xã ở Đảng bộ thị trấn đã hoạt động khá hiệu quả, đặc biệt là trong công tác tham mưu củng cố xây dựng lực lượng dân quân, quản lý nguồn DBĐV, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định góp phần không nhỏ cho việc phát triển kinh tế tại địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
  Tin liên quan

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
    /portal
     Liên kết website
     Bình chọn
    Thống kê: 90.438
    Online: 54