Sáng ngày 22.7, Hội đồng Giáo dục QPAN Quân khu 3 do đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn Phó Tư lệnh Quân khu 3, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQPAN Quân khu làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác giáo dục QPAN của thị xã Mỹ Hào. Cùng dự có các đồng chí thành viên Hội đồng GDQPAN tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị kiểm tra công tác GDQPAN thị xã Mỹ hào

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, của cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên tổ chức quán triệt sâu rộng các văn bản lãnh đao, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của các Bộ, Ngành Trung ương và Hội đồng GDQPAN các cấp về công tác GDQPAN đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã. Hội đồng GDQPAN các cấp thường xuyên được kiện toàn đúng thành phần, đủ số lượng, duy trì hoạt động có nền nếp, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương ở cơ sở. 3 năm qua Hội đồng GDQPAN thị xã đã làm tốt công tác kiểm tra đối với Hội đồng GDQPAN các xã, phường trong việc tổ chức GDQPAN. Ban CHQS thị xã thường xuyên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính tri và Công an thị xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 300 đồng chí cán bộ đối tượng 4 và giáo dục QPAN cho 9.791 học sinh, sinh viên trên địa bàn. Tổ chức bồi dưỡng nhận thức về đảng 3 lớp cho 220 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Hội đồng GDQPAN các xã,  phường tổ chức được 39 lớp bồi dưỡng cho 1.170 đồng chí cán bộ đối tượng 4 theo phân cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp,  mọi tổ chức và các tầng lớp nhân dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các địa phương trong thị xã đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV cho 4.897 đồng chí và 833 đồng chí dự bị động viên.  

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong thực hiện công tác GDQPAN của thị xã Mỹ Hào thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới Hội đồng GDQPAN các cấp cần bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, cần làm tốt giữa phát triển kinh tế xã hội gắn xây dựng QPAN. Làm tốt việc lồng ghép giữa GDQPAN với tuyên truyền xây dựng nền QPTD, hoạt động giáo dục kiến thức QPAN cần đổi mới gắn với các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
  Tin liên quan

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
    /portal
     Liên kết website
     Bình chọn
    Thống kê: 88.244
    Online: 45