Sáng ngày 14/7, Ban CHQS thị Mỹ Hào tổ chức bàn giao quân nhân dự bị đi huấn luyện tại Lữ đoàn Phòng không 673 - Quân đoàn 2.

Bàn giao quân nhân dự bị đi huấn luyện tại Lữ đoàn Phòng không 673 - Quân đoàn 2

Trong thời gian 15 ngày huấn luyện, các đồng chí sẽ được nghiên cứu một số nội dung như: Tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị; thống nhất một số nội dung, phương pháp huấn luyện, thứ tự các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành trú quân chiến đấu, tập chiến thuật đại đội bộ đội tiến công địch phòng ngự; xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; một số nội dung, động tác Điều lệnh đội ngũ mới sữa đổi; phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu; nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện; các tính năng chủ yếu của một số vũ khí, trang bị mới.

Thông qua đợt huấn luyện, làm cơ sở để vận dụng trong công tác huấn luyện lực lượng DBĐV nói riêng, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nói chung; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 40.816
   Online: 36