Sáng 29/5, Ủy ban nhân dân thị xã Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT). Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ Mỹ Hào; Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo KVPT thị xã.

Quang cảnh hội nghị

5 năm qua Ban Chỉ đạo KVPT thị xã đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã triển khai xây dựng và hoạt động KVPT thị xã đạt được nhiều kết quả quan trọng, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH; thế trận QPTD, thế trận ANND trên địa bàn được củng cố, tăng cường; tạo sự đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu của LLVT được nâng lên. Chủ động tham mưu với Thị ủy, UBND thị xã tổ chức quán triệt Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT đến 100% đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể bằng nhiều hình thức quán triệt nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị định và các văn bản về lĩnh vực quốc phòng, an ninh đến mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... Thị uỷ, UBND thị xã đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quy chế, chương trình và nhiều đề án để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị định số 21 sát với tình hình thực tiễn của thị xã; đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và cơ sở thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo KVPT thị xã thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách người có công, giải quyết căn bản những tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công với cách mạng; từ năm 2019 - 2024 chi trả chế độ chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 285 trường hợp, với số tiền 1.883,7 triệu đồng. Cử cán bộ tham gia và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN: 2 đồng chí đối tượng 2; có 83 đồng chí đối tượng 3, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 2.260 đối tượng 4. Chi ngân sách bảo đảm cho huấn luyện DQTV với số tiền 27,197 tỷ đồng; chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý DQTV với số tiền gần 1,1 tỷ đồng/năm. Chi ngân sách địa phương cho hoạt động Quốc phòng trên địa bàn thị xã là 31,1652 tỷ đồng. Năm 2021, HĐND thị xã đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho xây dựng công trình quân sự trong KVPT thị xã là 36 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm 2023, thị xã tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT; được cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Quân khu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung tham luận đánh giá những mặt đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 90.432
   Online: 53