Ngày 19/6, Ban CHQS thị xã Mỹ Hào đã tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Ban CHQS các xã, phường và chỉ huy các đơn vị tự vệ quý II năm 2024.

Ban CHQS thị xã Mỹ Hào chi trả phụ cấp trách nhiệm

cho cán bộ chỉ huy đơn vị tự vệ quý II năm 2024

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí cán bộ, chiến sỹ DQTV được thông tin nhanh về tình hình thời sự chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước thời gian gần đây, tình hình ANCT-TTATXH, phát triển kinh tế của thị xã 6 tháng đầu năm 2024; quán triệt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và những nội dung có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV. Đồng thời, nhận xét, đánh giá trách nhiệm của cán bộ Ban CHQS, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ trong công tác quản lý, nắm số lượng, chất lượng đơn vị mình quản lý. Trên cơ sở đó giúp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng, khả năng sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị dân quân tự vệ khi có lệnh.

Cũng tại Hội nghị, Ban CHQS thị xã đã tiến hành chi trả phụ cấp cho cán bộ Ban CHQS các xã, phường, đơn vị tự vệ, Trung đội, Tiểu đội, Khẩu đội Dân quân tự vệ quý II năm 2024, đảm bảo bảo chặt chẽ, đúng quy định. 

Thông qua sinh hoạt, nhằm quản lý chắc quân số đã được bổ nhiệm, biên chế; nắm chắc tình hình, tư tưởng và khả năng sẵn sàng nhận nhiệm vụ của lực lượng DQTV. Đồng thời, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ chỉ huy DQTV theo đúng quy định của Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 90.464
   Online: 48