Đồng chí Trưởng ban Tuyên huấn đang chỉ đạo nhân viên đăng ký thi đua khen thưởng

Ban Tuyên huấn thuộc Phòng Chính trị, có 14 cán bộ, nhân viên. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ban là tham mưu giúp Thủ trưởng Phòng Chính trị - Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên huấn trong LLVT tỉnh. Từ năm 2011 đến nay Ban thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi: cán bộ, nhân viên hầu hết là trẻ, khoẻ, nhiệt tình, nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo…, song cũng gặp không ít những khó khăn chi phối: một số đồng chí điều kiện gia đình còn khó khăn; cơ sở, vật chất, điều kiện làm việc, sinh hoạt còn thiếu thốn. Mặt khác cơ quan được giao quản lý một khối lượng lớn vật tư công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT). Nhiệm vụ công tác tuyên huấn đặt ra với những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải tập trung cao lãnh đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện. Từ những thuận lợi và khó khăn trên Ban thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Chỉ huy Phòng Chính trị, Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, sự phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, đặc biệt là sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên trong Ban; do vậy trong những năm qua cơ quan luôn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban đã tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, kế hoạch của Đảng uỷ Quân khu, Tỉnh uỷ và triển khai đồng bộ, thống nhất trong LLVT tỉnh. Đồng thời tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên trong Ban nhận thức sâu sắc ý nghĩa và nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Chính vì vậy, Chi bộ luôn thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, quán triệt tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã xây dựng và triển khai thực hiện 7 chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Chi bộ.  Mọi cán bộ, đảng viên đều được học tập, quán triệt đầy đủ các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng năm, thông qua học tập mỗi cán bộ, đảng viên đều nhận thức rõ, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của cấp uỷ, chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên. Có thể khảng định việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 317 của Thường vụ QUTW, luôn được Chi bộ quan tâm lãnh đạo toàn diện, trong đó đặc biệt coi trọng thực hiện chuẩn mực “Trách nhiệm với công việc” và 2 trong 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ chính trị là: “Nắm vững nguyên tắc, viết sắc, nói sâu, sức lan toả rộng” và “Kiên định lập trường, tham mưu đúng, trúng, triển khai sáng tạo”.

Cùng với việc học tập, đăng ký “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác; Ban thường xuyên tham mưu tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về các nhiệm vụ của LLVT tỉnh và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước, Quân đội, Quân khu, của tỉnh và LLVT;  diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014 (HY-14); Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba. Phối hợp tham mưu giúp Đảng uỷ quân sự tỉnh biên soạn và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh giai đoạn 1947 – 2012; cuốn Lịch sử Quân sự tỉnh 1975 – 2015; cuốn sách những điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2011 – 2015.

Công tác tham mưu, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ các cấp được coi trọng. Nhất là việc tổ chức giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 100% cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh. Thông qua đó đã định hướng tư tưởng, kịp thời khắc phục tư tưởng làm việc cầm chừng, ngại khó, ngại khổ; nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ. Tham mưu duy trì nghiêm việc tổ chức hội nghị giao ban nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong LLVT tỉnh; giúp cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp nắm chắc tình hình tư tưởng; dự báo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh.

Giúp Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng hằng năm; các đợt thi đua đột kích, cao điểm… Các phong trào, các đợt thi đua thường xuyên được triển khai gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” được đông đảo cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao nhất và thu được nhiều kết quả tốt.

Hằng năm, Ban đã tham mưu, giúp Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tốt các hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và gặp mặt tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, tạo sức lan toả rộng rãi trong cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh. Tham mưu tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Bộ CHQS tỉnh và tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu; kết quả: 04/04 đồng chí được công nhận là Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu, 01 đồng chí đoạt giải Khuyến khích và 01 đồng chí được tặng Giấy khen; tham gia Hội thi Giáo viên giảng dạy chính trị giỏi cấp khu vực đoạt giải nhì; tham gia Liên hoan phim truyền hình toàn quân lần thứ X đoạt 01 huy chương vàng và 01 huy chương bạc, được Quân khu tặng Bằng khen. Tham mưu tổ chức thành công Hội thi Cán bộ Tuyên huấn giỏi trong LLVT tỉnh năm 2014, đây là một nét mới của ngành Tuyên huấn LLVT tỉnh Hưng Yên được Quân khu đánh giá cao. Đồng thời đã chủ động, tích cực tham mưu nhiều việc làm mới, việc làm khó; tổ chức thành công các cuộc thi tìm hiểu cấp Bộ CHQS tỉnh, tham gia dự thi cấp trên đều đạt thành tích cao.

Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều có bản đăng ký phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp tình hình nhiệm vụ của Ban. Chi bộ duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, đồng thời tiến hành bình xét, ghi danh đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 5 năm bình xét, ghi danh được trên 245 lượt đảng viên tiêu biểu, việc làm đó đã góp phần thúc đẩy mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống lành mạnh, trong sáng, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ chính quyền địa phương nơi cư trú; tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong cơ quan, đơn vị, khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém, sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm chi bộ đều đạt TSVM; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 95% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những kết quả đã đạt được năm 2011, 2013 được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo; Năm 2011, 2012, 2015 được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến trong thực hiện phong trào TĐQT; Năm 2014 được Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen trong thực hiện đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước Chiến sỹ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất”, được UBND tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Chi bộ được Đảng uỷ Phòng Chính trị tặng Giấy khen; 03 năm liền (2013, 2014, 2015), Chi bộ và 02 lượt đảng viên được Đảng uỷ quân sự tỉnh tặng Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Năm 2015 được Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 5 năm 2011 – 2015.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 830.166
   Online: 37